Historie

Historie

Vejle Skytteforening er stiftet den 21. maj 1862 og er defor Vejles ældste indrætsforening og bland landets ældste skytteforeninger.

Der skydes både riffel og pistol, dog er pistol først kommet på programmet ca. 100 år efter stiftelsen.

Der skydes både inden- og udendørs, og med luft, cal. 22 samt grovkaliber.


D. 12. februar 1861 var der et opråb i Berlingske tidende, om at danne skyttekredse i de lokale områder. I disse kredse skulle man ved trænings- og konkurrenceskydning give de unge mænd en grunduddannelse i skydning, som forberedelse til deres indkaldelse til hæren.


I perioden 1861 – 1864 blev der oprettet 150 skyttekredse i landet, og Danmark havde fået sin første landsomspændende og folkelige organisation: De Danske Skytteforeninger.


I 1913 blev Dansk skytteunion oprettet af en række topskytter, som ønskede flere penge til eliten.


Ved Vejle Skyttelavs generalforsamling i maj 1861, blev der besluttet at danne en skytteforening i Vejle. Der blev nedsat et udvalg til dannelsen af Vejle Skytteforening, og efter en indsamling havde indbragt 262 rigsdaler, blev der indkøbt rifler.


D. 18. maj 1862 afholdt man den første skydning på banerne i Skyttehushaven, og denne dato regnes for Vejle Skytteforenings fødselsdato.


Indtil 1913 havde foreningen skydebaner i mølholmsdalen, herefter blev der oprettet baner i Bybæk. Første gang der nævnes indendørsbaner, er i 1948. Der blev der skudt i gymnastiksalen på Langelinie skole, hvilket var meget besværligt, da alt skulle stilles op og fjernes igen hver gang.


Den indendørs skydning blev omkring 1960 flyttet til kælderen under Damhavens skoles gymnastiksal. Et sted hvor der flere gange hver vinter var oversvømmelser fra kloakkerne, men der var ikke andre der brugte stedet, så det blev derfor en permanent opstillet skydebane.


I 1962 kom der også pistolskydning i Vejle Skytteforening, det var 2 personer som kom og ønskede denne mulighed.


Da Vejle kommune byggede Hældagerhallen, blev der bevilget lokaler til skydebrug. Foreningen skulle dog selv sørge for indretningen. Alle skytter deltog med at indsamle materialer, og indretning af skydebanen, så den kunne tages i brug d. 13. december 1975. I 1977 blev 4 baner ændret, så de også kunne bruges til skydning med luftvåben på 10m.

Det lykkedes også, at få udendørsbaner på arealet ved Hældagerhallen, disse baner blev der første gang skudt på d. 13. september 1980.


I 1987 blev der givet tilladelse til at bygge et klubhus ved udendørsbanerne, foreningen skulle selv stå for finansiering og opførelsen. Ved generalforsamlingen i 1990 fremlagde en arbejdsgruppe forslag til klubhuset, som ville koste ca. 250.000 kr. Dette blev vedtaget med et stort flertal.

I november 1991 kom den endelige godkendelse til klubhuset fra fredningsnævnet. Byggeriet bliver påbegyndt i april 1992, det bliver udført af medlemmer fra foreningen, og varer hele sæsonen. De sidste detaljer som kommunen skal sørge for er tørv på taget, dette bliver lagt på i 1994.


I 2003 renoveres indendørsbanerne. Der monteres hæve / sænkeborde på alle standpladser, der laves 8 nye 10m. baner, som aktiveres elektronisk. Sandet på gulvet fjernes, og alt bliver malet og frisket op, så vi nærmest har en hel ny og lys skydebane.


I 2005 laves den første hjemmeside for Vejle Skytteforening, et par unge riffelskytter står for denne opgave.

Samme år laves der overdækning på skiveanlægget på 25m. I 2006 opsættes der lys på skiveanlægget på 25m., hvorved træningsmulighederne bliver betydeligt forlænget.


I 2007 bliver der taget initiativ til en formiddagsklub hver mandag. Den kører stadig til stor fornøjelse for skytter, som har fri på dette tidspunkt.

I 2011 er der 2 handicapskytter, som går i gang med at søge fondsmidler til anskaffelse af elektronisk markering til indendørs banerne. Det lykkedes at få tilvejebragt næsten 270.000 kr. og med tilskud fra Vejle kommune og DDS, er midlerne hjemme til at starte ombygning af banerne. De elektroniske baner var klar til indvielse i forbindelse med foreningens 150 års jubilæum, som blev holdt i maj 2012.


Ovenstående er udpluk fra et jubilæumsskrift, som blev lavet i forbindelse med 150 års jubilæet i 2012, er der ønske om at læse dette hæfte, kan det fås i foreningen.


Kontakt formanden på Tlf.: 24 65 83 10 eller på e-mail: vejleskytteforening@hotmail.dk CVR: 30129229